image-16

pescarusi2Informații privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei CNAS, puteți descărca și vizualiza macheta serviciilor medicale curente.

Nr. crt. Tip furnizor Fisiere
1 Asistență medicală primară
2 Clinice
3 Laborator
4 Cabinet stomatologic
5 Recuperare
6 Spital